Sistemska podrška
Nadgledanje, praćenje i podešavanje

Održavanje računarske opreme

Sistemska podrška se sprovodi kroz nadgledanje, praćenje i podešavanje ključnih parametara informacionog sistema, kako bi on bio permanentno dostupan i responzivan.

    HiTeam nudi usluge:
  • projektovanja, implementacije i održavanja računarske mreže (Cisco, Allied Telesys,...)
  • održavanje i administraciju serverskih sistema (Microsoft windows server, Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint portal, Microsoft SQL Server)
  • održavanje i administraciju klijentskih sistema (PC radne stanice, periferne jedinice, štampači)
  • podršku preko daljinskih sistema
  • podršku na licu mesta
  • pomoć pri izboru odgovarajuće računarske opreme
  • dijagnostiku i efikasno rešavanje problema

Kao tiketing sistem koristi se ZenDesk aplikacija, čije uputstvo možete preuzeti OVDE.

Strukturno kabliranje

Savremene računarske mreže se najčešće realizuju po principu strukturnog kabliranja, kako bi se obezbedio objedinjeni prenos informacija u poslovnom sistemu. Osim samog mrežnog prenosa, ovim sistemom se može obaviti i prenos video, telefonskih, upravljačkih i alarmnih signala.

Usluge strukturnog kabliranja podrazumevaju detaljno snimanje lokacije sa ciljem da se pokupe potrebni podaci kao što su postojeće instalacije, građevinske osnove objekta i detalji energetskog uzemljenja.

Na osnovu tih podataka određuje se preliminarne vertikalne i horizontalne trase kablova i razmeštaj razvodnih ormana.

Dobro postavljen sistem strukturnog kabliranja rezultuje omogućuje izmenu fizičkog rasporeda radnih mesta u zgradi bez potrebe za ikakvom intervencijom na kablovima.

HiTeam ima sve potrebne licence za izvođenje poslova tehničke zaštite (video nadzor, alarmni sistemi, kontrola pristupa), kao i bogato iskustvo na radovima strukturnog kabliranja, o čemu govore naše brojne REFERENCE.


Sharepoint portal

Microsoft Sharepoint portal je aplikacija koja objedinjuje sve proizvode iz Office paketa - Word, Excel, Access, Powerpoint, Visio, Outlook na jednom mestu, bilo da je to kompanijska intranet mreža ili Internet.

Sharepoint portal nudi mogućnost da ovlašćeni zaposleni pristupaju sadržajima portala kroz svoj web browser uz čuvanje svih izmena dokumenata, sa istorijom izmena i automatskim obaveštavanjem o načinjenim izmenama.

Sharepoint portal je namenjen za višekorisnički rad, tako da dok jedan zaposleni vrši izmene nad dokumentom, drugi zaposleni mogu nesmetano pristupati tom dokumentu. Dodatne mogućnosti su brza izrada web formi, praćenje izvršavanja zadataka, pisanje blogova i baza znanja i to sve bez znanja programiranja.

Postoji i mogućnost izrada poslovnih procesa (workflows) kroz koje je moguće dobiti funkcionalnosti elektronske overe dokumenata kroz Email.

Sharepoint podržava prikaz i reprodukciju slika, audio i video fajlova uz laku pretragu svih sadržaja na portalu.

Omogućena je i laka integracija sa ostalim aplikacijama u kompaniji, bilo da je u pitanju ERP, CRM ili neki treći sistem.

Više uspešno završenih projekata rebranding-a Intranet sajtova baziranih na Sharepoint platformi, kao i veliki broj urađenih kastomizacija i instalacija ove platforme predstavljaju naše bogato iskustvo i garanciju da ćemo naći pravo rešenje i za Vaše potrebe vezane za Sharepoint platformu.