Sertifikati
Potvrde kvaliteta

Poslovna politika preduzeća HITeam DOO je uspostavljanje i stalno unapredjenje Poslovnog sistema osposobljenog za pružanje i upravljenje širokim spektrom IT usluga.

Unapređenje kvaliteta poslovnog sistema predstavlja motiv svih aktivnosti i lična je obaveza svakog zaposlenog, u odnosu prema korisnicima, partnerima i samom preduzeću.

U tom cilju, HiTeam poseduje sertifikate/partnerstva: