Reference
Održavanje
Skupština Opštine Vršac
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka sa servera i sa radnih stanica, čuvanje konfiguracija mrežnih uređaja...
Fresenius Medical Care Vršac
Održavanje i optimizacija Cisco bežične mrežne opreme za upotrebu sa prenosnim bar-kod čitačima u cilju efikasnijeg upravljanja magacinom...
Hotel Srbija Vršac
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka sa servera i sa radnih stanica, održavanje i optimizacija Allied Telesis bežičnog sistema...
SPC Millennium Vršac
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka sa servera i sa radnih stanica, održavanje Cisco bežične računarske mreže...
Swisslion Vršac
Održavanje i optimizacija Allied Telesis bežične mrežne opreme za upotrebu sa prenosnim bar-kod čitačima u cilju efikasnijeg upravljanja magacinom...
STUP Vršac
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka kako sa servera tako i sa radnih stanica, čuvanje konfiguracija mrežnih uređaja...
Štamparija Tuli Vršac
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka kako sa servera tako i sa radnih stanica, održavanje Allied Telesis računarske mreže i bežične mreže...
Eurocons Vršac
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka kako sa servera tako i sa radnih stanica, čuvanje konfiguracija mrežnih uređaja...
Eco Agri Bela Crkva
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka kako sa servera tako i sa radnih stanica, povezivanje tri udaljene lokacije putem VPN tunela...
Biro Plus Vršac
Ažuriranje operativnih sistema i antivirusa, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka kako sa servera tako i sa radnih stanica, čuvanje konfiguracija mrežnih uređaja...
Palladio East Vršac
Održavanje računarske mreže, defragmentacija hard diskova, kopiranje rezervnih kopija podaka kako sa servera tako i sa radnih stanica, čuvanje konfiguracija mrežnih uređaja...