Istorijat
Stalni rast kroz razvoj i usavršavanje

Društvo je osnovano 2003. godine od strane farmaceutske kompanije Hemofarm, sa primarnom idejom da se deo postojećih IT usluga u Hemofarm-u outsource-uje ka HITeam-u kao i da se te usluge ponude i drugim korisnicima. Koreni cele ideje počivaju u 1999. godini kada je u sklopu Hemofarm-a počeo da radi HemoNET, prvi vršački Internet provajder.

HITeam u periodu od 2003 do 2011 od kompanije koja je isključivo radila za potrebe Hemofarm-a postaje regionalni IT lider. Postaje HP Gold Partner, Microsoft MAPS i SPLA Partner, Internet provajder sa dozvolom RATEL-a i prometom preko 1 milion Eura. Sve je to uticalu na odluku E-Smart Systems-a da krajem 2011 postane 100% vlasnik HITeam-a DOO. HITeam je sa ESS dobio pristup novim tehnologijama posebno iz domena zaštite informacija (Information System Security), finasijsku i stručnu podršku. Obe kompanije na taj način povećavaju portfolio usluga što im povećava tržišnu konkurentnost.

2012 godine donosi se i strateška odluka da se krene u izgradju Data centra a izgradnja počinje u septembru 2015. godine. DC sa pratećim sadržajima u novoizgradjenom objektu, pruža potrebnu infrastrukturu budućeg razvoja i čvršće tržišne pozicije preduzeća.

Početkom 2012. godine postali smo vlasnici placa u tehnološkom parku u Vršcu, a u decembru 2018. godine svečano je otvoren novoizgrađeni proizvodno-poslovni objekat za proizvodnju informatičke opreme, kao i prvi ekološki DATA CENTAR u Srbiji.