Potpisan ugovor sa JKP 2.Oktobar iz Vršca
25.12.2018.

HiTeam je 25.12.2018. godine potpisao ugovor o rekonstrukciji i unapređenju računarske mreže sa Javnim komunalnim preduzećem 2. Oktobar iz Vršca.

Shodno ugovoru stara aktivna mrežna oprema će biti zamenjena najnovijom mrežnom opremom renomiranog proizvođača - Cisco, čime će se znatno unaprediti funkcionisanje iste. Takođe će se izvesti i strukturno kabliranje (u zavisnosti od potreba koje je klijent imao) kombinacijom optičkih i bakarnih kablova.