Potpisan novi ugovor o održavanju
03.05.2024.
Hiteam-ov tim za sistemku podršku potpisao je još jedan ugovor o održavanju računarske opreme, ovog puta sa Centrom za socijalni rad u Alibunaru, koja u svom informacionom sistemu ima preko 15 računara u mreži.

Sistemska podrška se sprovodi kroz nadgledanje, praćenje i podešavanje ključnih parametara informacionog sistema, kako bi on bio permanentno dostupan i responzivan.