Uspešno završena ISO resertifikacija
26.06.2023.
U kompaniji HiTeam DOO 23.06.2023. uspešno je završena ISO resertifikacija.

Na osnovu Pravila sertifikacije sistema menadžmenta u kompaniji HiTeam DOO je 23.06.2023. obavljena nadzorna provera sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistema menadžmenta bezbednosti podataka prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013.

Na osnovu izveštaja o nadzornoj proveri, sertifikaciona kuća Denetik donela je zaključak da se svi zahtevi ovih standarda uspešno ispunjavaju te da HiTeam DOO zadržava gore pomenute ISO sertifikate.