Rekonstrukcija opreme u QA Hemofarm
22.06.2022.
U novoj laboratoriji zgrade QA/QC u Hemofarmu, HiTeam je obavio značajne radove prilikom rekonstrukcije

Data Historian – Postavljanje mrežne instalacije za potrebe povezivanja opreme za pakovanje lekova zbog boljeg i preciznijeg pregleda zadatih-ostvarenih količina u pakovanju, kao i pregled zastoja usled kvara ili podešavanja opreme.

Rekonstrukcija laboratorije u zgradi QA/QC – usled potreba proširenja poslovanja SKS tim je radio na rekonstrukciji pojedinih laboratorija u Hemofarmu, zgrada QA/QC. Sama rekonstrukcija je podrazumevala osposobljavanje novih radnih mesta i njihovo povezivanje na Hemofarmsku mrežu.