Novi radovi u fabrici Mar Medika Kumanovo
21.09.2022.
U saradnji sa Eurocons firmom iz Vrsca, kao nosiocem posla, Hiteam-ov SKS tim je radio na postavljanju kompletne instalacije za potrebe klimatizacije i sistema kontrole vlaznosti vazduha u postrojenju za prizvodnju i preradu kanabisa u medicinske svrhe. Postavljena je instalacija za elemente temperature, vlage i pritiska u prostorijama, kao i na klima komorama na samom objektu. U objektu Mar Medika je postavljen Suprema sistem za kontrolu pristupa sa centralnom jedinicom za nadgledanje prolazaka koja ujedino komunicira sa kompletnim sistemom automatike.