Sistemi klimatizacije u fabrici AmeriPharm u Strumici
23.11.2022.
U saradnji sa Eurocons firmom iz Vršca, kao nosiocem posla, Hiteam-ov SKS tim je radio na postavljanju instalacije i povezivanju sitema klimatizacije i sistema kontrole vlažnosti vazduha u postrojenju za prizvodnju i preradu kanabisa u medicinske svrhe.