Serbian Open eXchange (SOX) u Zelen Data Centru
29.11.2022.
Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da smo u Zelen Data Centru počeli sa implementacijom SOX rešenja.

Sta je SOX?

SOX je platforma za razmenu Internet saobraćaja, otvorenih pravila, transparentnih procedura, koja omogućava okosnicu (backbone) za nacionalne i regionalne Internet kompanije, telekomunikacione fiksne i mobilne operatere, content provajdere, gaming kompanije.

SOX je IXP (Internet Exchange Point), napravljen po uzoru na najveće evropske i svetske IXP LINX, DE-CIX, AMSIX.