TACad sistem pušten u rad u Zelen Data Centru
29.11.2022.
Sredinom oktobra usprešno je odrađena instalacija serverske opreme za potrebe TACad sistema koji se koristi za evidenciju radnog vremena.

Kompletna oprema je prebačena iz Esmart-a u ZelenData centar koji je daleko energetski efikasniji u poređenju sa server salom u kojoj je oprema bila prethodno instalirana.