Novi sajt Hemofarma
18.09.2018.

Ovo je najobimnija i poslednja verzija Hemofarmovog Internet portala koji je sada tehnički i vizuelno usklađen sa trogodišnjim Strateškim planom interne komunikacije kompanije.

Sajt kompanije je osvežen novim korporativnim sadržajem kao i mnoštvom unapređenja, kako vizuelnih tako strukturalnih a sve u cilju što lakšeg navođenja i pretrage po zadatim kriterijumima.