Potpisan novi ugovor sa Gradskom upravom
26.03.2021.
Grad Vršac – Gradska uprava Vršac i HiTeam su 08.03.2021. godine potpisali ugovor o nabavci i unapređenju računarske mreže.

Stara aktivna mrežna oprema će biti zamenjena najnovijom mrežnom opremom renomiranih proizvođača Allied Telesis i Aruba, čime će se unaprediti funkcionalnost i sigurnost iste. U sklopu rekonstrukcije će se izvesti i strukturno kabliranje kombinacijom optičkih i bakarnih kablova u zavisnosti od potreba koje ima Grad Vršac – Gradska uprava Vršac.