HiTeam još jednom uspešno sertifikovan
09.09.2020.

Poslovna politika preduzeća HITeam DOO je uspostavljanje i stalno unapredjenje Poslovnog sistema osposobljenog za pružanje i upravljenje širokim spektrom IT usluga.

Unapređenje kvaliteta poslovnog sistema predstavlja motiv svih aktivnosti i lična je obaveza svakog zaposlenog, u odnosu prema korisnicima, partnerima i samom preduzeću.

U skladu s tim, HiTeam je tokom jula meseca priveo kraju proces sertifikacije za ISO 9001 i ISO 27000..