Licenciranje softvera

Licenca za programski proizvod daje zakonsko pravo korišćenja odredjenog programa a postupak licenciranja je prvenstveno civilizacijski proces kroz koji su prošle sve zemlje centralne i istočne Evrope, kao i druga svetska tržišta.


Korišćenje nelegalnih kopija programa se smatra kriminalnom radnjom i kažnjivo je zakonom. Nelegalni odnosno piratizovani programi su često nepotpuni, neažurni i bez adekvatne dokumentacije i podrške. Takvi programi su najčešće odgovorni za mnoge probleme u radu sa računarom.


Postoji više načina licenciranja što zavisi od količine licenciranih programa i toga kome je namenjena licenca tj da li je u pitanju fizičko ili pravno lice.

HiTeam Vam nudi pomoć pri planiranju, odlučivanju i realizaciji projekta legalizacije vaših programa. Nazovite nas i naši stručnjaci će vam pomoći u izboru licence, broju licenci, i svemu što je neophodno da Vaša firma legalno i uspešno posluje.