Mreže


HiTeam pruža svim zainteresovanim firmama usluge projektovanja i realizacije računarskih mreža bilo kog stepena složenosti koristeći uvek najnovije u praksi proverene, tehnologije računarskih komunikacija, sa posebnim naglaskom na implementaciju Internet/Intranet tehnologija u poslovnim sistemima.

Ukoliko već imate Vašu računarsku mrežu i potrebna su vam odgovarajuća unapređenja ili vam je neophodno održavanje servera i klijentskih računara, HiTeam vam može pružiti kompletnu uslugu održavanja mreže i računara koji čine Vašu mrežu.

3 razloga zašto HiTeam:

1. Prepustite brigu o vašim računarima profesionalcima

2. Usredsredite se na svoj posao

3. Štedite svoj novac


KONTAKT TELEFON – 064/8281242