Web Hosting

To što možda u ovom trenutku nemate mogućnosti za uspostavljanje stalne veze ka Internetu, a možda ni računar, nije razlog da ne budete zastupljeni u najrasprostranjenijoj mreži korisnika.

HiTeam Vam omogućava da sve informacije o Vašoj firmi ili organizaciji prezentujete na na Internetu. Kvalitet prezentovanja bazira se pre svega na brzini naših servera koji rade pod Windows/Linux operativnim sistemom, poznatim po stabilnosti. Serveri HiTeam-a obezbeđeni su neprekidnim napajanjem i redovnim backup-om sistema.

Za detaljnije informacije, pogledajte naš cenovnik