Web dizajn

Lično prezentovanje ili prezentovanje Vašeg poslovanja putem Interneta je danas jedan od najvažnijih načina prezentacije i reklamiranja. Reklamiranje na televizijiama je skupo, i često nije preterano efikasno za kompleksnije delatnosti jer za vrlo kratko vreme morate predstaviti Vašu delatnost. Prezentacija vašeg poslovanja u časopisima isključivo zavisi od nivoa čitanosti tog izdanja, a to je vrlo promenjiva kategorija na koju utiče mnogo različitih faktora tako da je najsigurniji način neograničene dostupnosti Vaše prezentacije, Internet.

U zavisnosti od tipa Vašeg poslovanja HiTeam Vam može izraditi odgovarajuću prezentaciju i pobrinuti se da ona bude uvek dostupna svim klijentima zainteresovanim za poslovanjem sa Vašom firmom iz celoga sveta.

HiTeam poseduje dugogodišnje iskustvo u predstavljanju na Internet-u. U okviru izrade Internet prezentacije nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje:

  • izradu prezentacije prema vašim zahtevima ili u okviru nekoliko standardnih ponudjenih rešenja
  • besplatni konsalting oko obima i sadržaja prezentacije
  • registraciju domena
  • prijavljivanje prezentacije na većim pretraživačima u Srbiji i u svetu
  • hostovanje prezentacije na našim serverima, detaljne statistike pristupa stranicama