Internet pristup za pravna lica

Postoji više načina povezivanja na Internet koji se razlikuju po brzini komunikacije, konstantnosti pristupa odnosno da li ste stalno povezani ili se povezivanje ostvaruje na osnovu vašeg trenutnog zahteva i tipu komukacionog kanala koji se koristi za ostvarivanje pristupa.

Pravilan odabir tipa konekcije koju će te koristiti omogućiće kvalitetno obavljanje Vaših poslovnih zadataka. U zavisnosti od Vaših trenutnih potreba možete birati i tip konekcije koju koristite i koliko zaposlenih u Vašoj fimi ima pravo korišćenja Interneta. Troškovi eksploatacije su različiti u zavisnosti od toga koji tip konekcije koristite pa bi pre odabira trebalo da realno sagledate vaše potrebe.

HiTeam kao isporučilac usluga povezivanja odnosno Internet Servis Provajder (ISP) trenutno je u mogućnosti da poslovnim korisnicima omogući tri načina povezivanja:

  • Povezivanje putem optičkog kabla
  • Povezivanje bežičnim putem