O nama

O NAMA

HITeam je firma sa 15 zaposlenih, sa godišnjim obrtom od preko 1.5 miliona Eura, nesporni lokalni lider na IT tržištu. Pored toga već dve godine ima status HP Preferred partner, Microsoft Partner uz MAPS i Service Provider Licensing Agreement ugovor a poseduje i zvaničnu dozvolu od RATEL-a za bavljenje Internet-om. HITeam ima široku mrežu partnera sa kojima sarađuje i od kojih posebno treba istaći HP, E-Smart, Microsoft, Comutel, Eunet, Kimtec, Pin Computers, Massvission, Extreme. HITeam je trajno opredeljen da sam ili sa svojim partnerima može da odgovori bilo kakvom zahtevu vezanim za Informacione tehnologije.

Sadašnje delatnosti HITeam-a se mogu podeliti na tri podjednako važne oblasti:

1. Internet

Sa linkom od preko 900 Mbps sposoban je da odgovori zahtevima kako velikih biznis korisnika, tako i pojednicima. Iz ovog dela treba posebno izdvojiti Broadband pristup, Wireless pristup, registracije domena, izrada hostovanje i održavanje WEB prezentacija. Serverska platforma zasnovana je na HP ProLiant serverima, a komunikaciona oprema je renomiranog proizvođača mrežne opreme Cisco Systems.

2. Prodaja računara i računarske opreme, kao i licenciranje i prodaja softvera


Pored maloprodajnog objekta u centru Vršca – Đure Jakšića br.3, HITeam radi i sa biznis korisnicima, kako prilikom kupovine računarske opreme, tako i pri kupovini legalnog softvera i njegove integracije u postojeće sisteme.



3. Sistemska podrška

Sa više od 9 godina iskustva na poslovima održavanja Hemofarm-ove računarske mreže, spremni smo da Vam pomognemo da na optimalan način rešite probleme koje imate sa Vašom računarskom i komunikacionom mrežom kao i da korišćenjem optimalnih rešenja postignete znatne uštede u svome poslovanju.


Hiteam je kompanija usmerena ka dostizanju visokih standarda u složenom poslovnom informacionom okruženju.

Našim klijentima nudimo zaokruženo rešenje po sistemu ključ u ruke.

Mnogobrojni, profesionalno realizovani projekti iz oblasti

samo dokazuju našu čvrstu rešenost da postanemo lideri u svetu IT usluga.


Naša vizija je:

  • da svakodnevno učimo i stičemo nova znanja
  • da našim klijentima pružimo kvalitetnu uslugu
  • da budemo najbolji