Istorijat

HiTeam d.o.o. je 2003. godine osnovao Hemofarm koncern radi pružanja širokog spektra usluga iz oblasti sistemske IT podrške poslovnom okruženju. Osnivanje HITeam-a d.o.o. je nastavak projekta HemoNet, nastalog 1999.god, projekta kojim su Internet usluge postale dostupne biznis korisnicima i građanstvu u lokalnom okruženju posredstvom Internet Cafea i Internet provajdinga. Od 2003. do 2005. godine HITeam posluje u okviru Hemofarm-a, od 2005. do kraja 2011. je u vlasništvu SPC Millennium. Od decembra 2011. HITeam je u 100% vlasništvu E-smart Systems-a iz Beograda.

Hiteam je uvek bio usmeren ka dostizanju visokih standarda u složenom poslovnom informacionom okruženju. Pruža usluge kao što su: razvoj, implementacija i održavanje računarskih mreža na nivou operativnih sistema i aplikacija i na fizičkom nivou, konsalting , računarska bezbednost, Internet usluge, maloprodaja i veleprodaja hardvera i softvera. Microsoft Windows serverski i klijentski OS, HP i Cisco platforma su se tokom godina rada i iskustva pokazale kao rešenja koja uspešno zadovoljavaju sve potrebe nas i naših klijenata, ali smo u mogućnosti da pružimo potpunu podršku i za rešenja koja nude : Motorola, Dell, Fujitsu Siemens, TP Link, Allied Telesis, APC itd….

Danas je to firma sa 16. zaposlenih čiji godišnji promet već nekoliko godina unazad prelazi 1 mil. Eura. Dozvola za pružanje Internet usluga od Ratel-a i HP Gold Status su samo neke sertifikacija koje HITeam poseduje. Sposobni smo da odgovorimo svim vašim zahtevima vezanim za informacione tehnologije, kako sami tako i uz podršku nekog od naših partnera kao što je HP, Kimtec, PIN, Comutel, E-Smart Systems i drugi.

Početkom 2012. godine postali smo vlasnici placa u tehnološkom parku u Vršcu, gde se planira izgradnja pogona. Puštanje u rad se očekuje do kraja 2013. godine.